Současnost

Čtvrtek Jasno 15/8 °C
Pátek Skoro jasno 10/4 °C
Sobota Polojasno 10/1 °C
Neděle Jasno 11/2 °C

dotace

dotace

dotace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální informace pro občany

Aktuální informace pro občany


OCHUTNÁVKA  SÝRŮ  A  VÍN  Z  ITÁLIE

Datum konání: 18. 9. 2021

OCHUTNÁVKA  SÝRŮ  A  VÍN  Z ITÁLIE                           

 

           FORMAGGI  DELLA  BELLA  ITALIA 

                              18. září 2021

      v 17.00 hodin v Komunitním centru Roudná


Povídání o nejvýznamnějších sýrařských zemích světa,

tentokrát hlavně o Itálii  si pro Vás připravil

odborník na sýry - Jiří Kopáček,

předseda Českomoravského svazu mlékárenského. 

Nutná předchozí rezervace, počet míst je omezen.

  

CENA VSTUPENKY       390,- Kč


Publikováno 2. 8. 2021 11:22

KEMP ORION

Datum konání: 17. 9. 2021 - 19. 9. 2021

KEMP ORION ROUDNÁ ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY OBČANY 

VE DNECH 17. -  19. ZÁŘÍ

NA  ŘÍZKOBRANÍ     download.jpg


Publikováno 8. 9. 2021 13:18

OČKOVÁNÍ PSŮ

Datum konání: 7. 9. 2021

OČKOVÁNÍ PSŮ

MVDr. METELEC 

 1. září 2021

ROUDNÁ 16.40 – 17.40

JANOV    17.50 – 18.10

 

Očkují se psi od věku 3 měsíce. Cena vakcinace proti vzteklině je 100,-Kč(dvouletá vakcína) nebo 150,- Kč (tříletá vakcína)


Publikováno 3. 9. 2021 12:38

Oznámení o prodeji pozemků v obci Roudná

Datum konání: 6. 9. 2021

Obec Roudná  realizuje záměr prodat

 nově vymezené pozemky, vzniklé rozdělením pozemku par. č. 418/7, o výměře 41 977 m², zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Roudná nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 813-1080/2021, ze dne 13. 8. 2021, vyhotoveného Ing. Pavlem Dvořáčkem.

 

Nabízené pozemky:

 

 • pozemek par. č. 418/12 o výměře 733 m², druhem pozemku ostatní plocha
 • pozemek par. č. 418/13 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha
 • pozemek par. č. 418/14 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha
 • pozemek par. č. 418/15 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha
 • pozemek par. č. 418/16 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha

 

 

Pro prodej těchto pozemků stanovuje obec Roudná minimální kupní cenu ve výši 3.000,- Kč za 1 m².

Podmínky prodeje:

 

 • Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne na daný pozemek nejvyšší nabídkovou cenu.
 • Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího postavit na převáděném pozemku stavbu určenou pro rekreaci, a to v souladu s územním plánem obce Roudná, a to do 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy, s tím, že stavba bude zahájena do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy a nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy bude vydáno kolaudační rozhodnutí pro danou stavbu.
 • Mezi kupujícím a obcí Roudná bude v kupní smlouvě sjednána výhrada zpětné koupě (jako právo věcné), kterou vznikne kupujícímu či jeho dědicům povinnost převést na požádání pozemek zpět do vlastnictví obce Roudná za stejnou kupní cenu, za níž pozemek odkoupil, a to v případě, že do 2 let od podpisu kupní smlouvy nebudou na předmětném pozemku zahájeny stavební práce na stavbě určené pro rekreaci anebo nebude vydáno nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy kolaudační rozhodnutí pro stavbu určenou pro rekreaci postavenou na daném pozemku. Výhrada zpětné koupě zanikne dnem, kdy bude do katastru nemovitostí zapsána stavba určená pro rekreaci na předmětném pozemku.
 • Kupující zřídí v kupní smlouvě ve prospěch obce Roudná předkupní právo k danému pozemku (jako právo věcné), kterým se kupující či jeho dědic zaváže nabídnout obci pozemek zpět ke koupi, a to v případě, kdyby kupující chtěl pozemek prodat či jakkoli jinak zcizit. Toto předkupní právo bude zřízeno na dobu 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy.
 • Kupní cena bude uhrazená kupujícím nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě neuhrazení kupní ceny v této lhůtě, platnost smlouvy o prodeji pozemku marným uplynutím této lhůty zanikne.

 

Žádosti o koupi pozemku mohou zájemci podávat pouze písemně, a to osobním podáním na OÚ Roudná či poštou, a to v obou případech v obálce označené jako „Žádost o koupi pozemku“.

 

Jeden zájemce může podat žádost o koupi pouze jednoho pozemku.

 

V případě, že více zájemců o jeden pozemek nabídne stejnou nabídkovou cenu, která bude zároveň nejvyšší nabídkovou cenou pro daný pozemek, bude pro tento pozemek vyhlášeno druhé kolo nabídkového řízení, které se bude konat na OÚ Roudná a budou na něj pozváni tito zájemci. Daný pozemek pak bude prodán tomu zájemci, který nabídne vyšší nabídkovou cenu.

 

Jestliže více zájemců podá žádost o koupi stejného pozemku a zároveň nebude pro některý z nabízených pozemků podána žádná žádost o koupi, vyhrazuje si obec Roudná právo nabídnout zájemcům, kteří neučiní pro tento daný pozemek nejvyšší nabídkovou cenu k prodeji neobsazený nabízený pozemek jako náhradní, a to za cenu uvedenou v žádosti zájemce. Kupní smlouva pak bude uzavřena s takovým zájemcem, který bude mít o tento náhradní pozemek zájem, a zároveň jeho nabídková cena bude pro tento náhradní pozemek nejvyšší.

 

Žádosti o koupi pozemku mohou zájemci podávat od 6. 9. 2021 od 8:00 hod. do 30. 9. 2021 do 12:00 hod. Vyrozumění bude žadatelům oznámeno do 7 dnů od nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva obce Roudná, na kterém bude případný prodej schválen. Předpokládaný termín veřejného zasedání je 10/2021.

 

Informace osobně na OÚ Roudná nebo na tel. 723 907 696

žádost o koupi pozemku.pdf

sken gp kemp.pdf


Publikováno 6. 9. 2021 16:07

ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ PLATNÉ OD 29. SRPNA 2021

Datum konání: 29. 8. 2021

„ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ PLATNÉ OD 29. SRPNA 2021“:

 

Přehled změn autobusových jízdních řádů od 29. 8. 2021 je dostupný zde:

https://www.jikord.cz/web-data/JIKORD/jr/autobusove/prehled-zmen-platnych-od-29-8-2021-na-linkach-v-zavazku-verejne-sluzby.pdf

 


Publikováno 23. 8. 2021 15:11

PIVNÍ SLAVNOSTI MYSLKOVICE

Datum konání: 21. 8. 2021

Pivni_slavnosti_Myslkovice_2021.pdf


Publikováno 19. 8. 2021 7:45

24. ROČNÍK PIVNÍHO KROSU

Datum konání: 14. 8. 2021

24. ročník roudenského pivního  krosu

14.8.  2021 "osm  piv"

 

trasa " pivního krosu "   "HOSPŮDKA POD LÍPOU " -"U BENA" -"KALIBOUDA" - "U PICKŮ" - "U MEČIARA" - "U RUMCAJSE" -  kemp "POHODA"

- "TŘETÍ POLOČAS" na hřišti

 

Zveme Vás na 24.ročník pivního krosu nejen po roudenských hospůdkách !

             START  V  JANOVĚ  "POD LÍPOU"   CÍL  NA HŘIŠTI "TŘETÍ POLOČAS"

Pravidla jednoduchá,oběhnout vyjmenované hospůdky a v každé vypít jedno pivo ,

                         start krosu je v sobotu 14.8.2021 v 18.oo hod.     

Start je v "Hospůdce pod lípou" v Janově , odtud nejkratší cestou opatrně na druhé pivo k          "BENOVI" a do "Kaliboudy".

Pak k"PICKŮM",dále po silnici do kempu"ORION", k "MEČIAROVI".

Pak přichází nejdelší žíznivý úsek se stoupáním na horskou premii"U RUMCAJSE" ve Skalici.

Pak následuje seběh do restaurace v kempu "POHODA" a poté nejkratší cestou  na hřiště,       kde je finálové pivo u " TŘETÍHO POLOČASU ".

 Čas se měří po vypití osmého piva a položení sklenice !!!


Publikováno 19. 7. 2021 16:39

OSLAVA 640. VÝROČÍ OD VZNIKU OBCE ROUDNÁ

Datum konání: 14. 8. 2021

OSLAVA 640. VÝROČÍ OD VZNIKU OBCE ROUDNÁ

plakát koláříci.pdf

Obecní úřad Roudná zve všechny občany  na oslavu 640. výročí vzniku obce Roudná, kterou připravujeme

na 14. srpna od 20 hodin v Komunitním centru Roudná.

Těšit se můžete na spolek Keramička - Malou kapelu Koláříci, kterou známe z 1. obecního plesu a laserovou show, která nám zvýrazní i dominanty obce.

Překvapením bude křest knihy "Soběslav a okolí z nebe", kde naše obec bude mít své čestné místo.

Těšíme se na vás!


Publikováno 19. 7. 2021 16:34

Z box - ZÁSILKOVNA

Datum konání: 2. 8. 2021

Z - BOX - ZÁSILKOVNA

 

V NAŠÍ OBCI BUDE Z - BOX  PŘIPRAVEN K PROVOZU JIŽ 2. SRPNA,

PODLE VYUŽITÍ BUDE PŘÍPADNĚ POSÍLENA KAPACITA!!!

 


Publikováno 23. 7. 2021 14:39

KONCERT  "MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH"

Datum konání: 1. 8. 2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

v neděli 1.srpna

ODPOLEDNÍ KONCERT  "MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH" od 16  - 18 hodin  

KOMUNITNÍ CENTRUM ROUDNÁ                                 plakat Roudná.jpg

 

      Jste srdečně zváni !!!    

 


Publikováno 21. 7. 2021 15:29