Současnost

Středa Polojasno 9/-1 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 12/5 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 12/5 °C
Sobota Oblačno až zataženo s občasným deštěm 10/6 °C

dotace

dotace

dotace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Dotace

Dotace

 

2022

 

DOTACE NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE   2022-2025   

zapojení do programu v období od 1.1.2022 do 31.12.2024

Maximální poskytnutá dotace ve výši    75 000,- Kč

1.ŽÁDOST O DOTACI ZA ROK 2022          Jihočeský kraj

VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE  7500,-Kč

 

.................................

  logo-szif.png        szif.png    

Projekt
POŘÍZENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Lužnice, z.s.
EVROPSKÁ UNIE

 

Cílem dotace je možnost využití mobilních zařízení při pořádání obecních akcí na veřejném prostranství ke vzájemnému setkávání občanů.

.............................................................................

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO KEMPING A KARAVANING

                         Jihočeský kraj

PROJEKT " VÝSTAVBA SLOUPKŮ NA PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE V KEMPU POHODA "

POSKYTNUTÁ DOTACE: 413 223,-Kč

 

 Cílem dotačního titulu je VÝSTAVBA SLOUPKŮ NA PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE.

 

                                          ...............................................................................................................

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA  JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2022

                         Jihočeský kraj

PROJEKT " SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V  KEMPU POHODA"

POSKYTNUTÁ DOTACE: 271 000,-Kč

 

 Cílem dotačního titulu je rozšíření kanalizační sítě v obci. 

 

                                             ...............................................................................................................

 

 

2021           

STÁTNÍ  ZEMĚDĚLSKÝ  INTERVENČNÍ  FOND    logo-szif.png

PROJEKT:  "VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ROUDNÁ"

POSKYTNUTÁ DOTACE : 400 000,-Kč

 

Cílem dotace je poskytnout občanům obce možnost využití veřejného prostranství ke vzájemnému setkávání a zlepšení svého okolí.

                                              .................................................................................................................

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA  JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2021

                         Jihočeský kraj

PROJEKT " PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZA KEMPEM POHODA"

POSKYTNUTÁ DOTACE: 280 000,-Kč

 

 Cílem dotačního titulu je rozšíření vodovodní sítě v obci. 

 

Příměstský tábor Barevné léto - projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pomoci rodičům s péčí o děti mladšího školního věku.

barevne leto-publicita.png

 

Poskytnutá dotace 

 • 387 037,12 Kč      

DĚTSKÁ SKUPINA KORÁLKY - projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu

publicita koralky.png

 

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace

a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 

 Poskytnutá dotace              - možné ponížení o omezení provozu během nákazy COVID19

 • 3 120 750,- Kč

Komunitní centrum Roudná

KOMUNITNÍ CENTRUM ROUDNÁ

Projekt s registračním č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/  0010787

je financován z Integrovaného regionálního operačního programu č.11703. Globálním cílem projektuje zvýšit kvalitu života osob z cílových skupin(osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a zdravotně postižené osoby) a to vytvořením vhodného prostředí, které v  konečné fázi vytvoří odpovídající sociální interakci.

                                                                                                                                     publicita komunitni centrum.png

     Poskytnutá dotace

 •   8 075 000,-Kč
 • vratka dotace       2 564 122,50Kč

 

 

Dotační program Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

"Roudná - Dopravní automobil"

 • 450 000,-Kč

 

Dotační programy Jihočeského kraje

 

POV 2020                       Jihočeský kraj 

 „Oprava střechy na části budovy obecního úřadu“

 • 100 000,-Kč 

" Úhrada úroků z úvěru na Komunitní centrum Roudná"

 • 200 000,-Kč / vratka dotace 137 341,14 Kč vzhledem k předčasnému splacení úvěru

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ    2020                    Jihočeský kraj

" Pořízení nového DA"

 • 255 957,-Kč

 

2019

Dotační programy jsou financovány z prostředků Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj

Podpora kultury

Otevření Komunitního centra Roudná

 • 20 000,-Kč 

POV 2019

Oprava budovy oú

 • 200 000,-Kč

Oprava budovy obecního kempu Pohoda

 • 100 000,-Kč

Rozvoj hospodářských slabých oblastí

Rekonstrukce vytápění a vybavení v objektu občanského vybavení - budově obecního úřadu

 • 816 886,-Kč

HZSCR

Pořízení věcných prostředků

 • 33 000,-Kč 

Nadační příspěvky                                    nadace čez.png

 

NADACE ČEZ

Dětské a sportovní hřiště Roudná

 • 150 000,-Kč

NADACE ČEZ

Vybavení budovy Komunitního centra Roudná

 • 240 000,- Kč 

 Dotace 2018

Rekonstrukce prodejny

 • Dotace JčK 850 000,-Kč
 • rozvoj hospodářsky slabých oblastí
 • POV 2018 JčK

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 • dotace 230 000,-Kč

Kaplička

 • Dotace ČEZ 50 000,-Kč

Zhotovení projektové dokumentace

 • Dotace 85 000,-KČ 

Roudenské Majáles

 • Dotace 30 000,-KČ

Rekonstrukce vodovodu Janov

 • Dotace 750 000,-Kč

Výstavba chodníků

 • Dotace 220 000,-KČ 
 • Projekt podpořený ministerstvem kultury - ORP 2017

Oprava márnice

 • Dotace 196 000,-KČ 

Projekty podpořené v roce 2016 z dotací krajského úřadu jihočeského kraje

Obnova kanalizace v zahradní ulici

 • Dotace 500 000,-Kč

Zřízení kolumbárních stěn na hřbitově v Janově

 • Dotace 40 000,-KČ

Oprava hřbitovní zdi v Janově

 • Dotace 31 000,-KČ

Oslava 300 let vzniku kostela Jana Nepomuckého v Janově

 • Dotace 20 000,-Kč

Roudenské kulturní setkání - Oslava 635. výročí vzniku obce Roudná

 • Dotace 20 000,-Kč

Pořízení multikáry

 • Dotace 220 000,-Kč

Projekt podpořený Ministerstvem Kultury - ORP 2016 

Oprava márnice na hřbitově v Janově

 • Dotace 154 000,-KČ